הסיוט של זנבות


תיאור משחק:

מטרת המשחק היא לעזור לזנבות לעבור את השלבים השונים, ולאסוף כמה שיותר מטבעות בדרך.

הוראות משחק:

השתמשו במקשי החצים הימני והשמאלה בכדי להניע את זנבות ימינה ושמאלה.

השתמשו במקש ה – Z בכדי לקפוץ לגובה, לחצו עליו לאורך זמן בכדי לקפוץ גבוה במיוחד.

לחצו על מקש ה- Z יחד עם מקש החץ העליון בכדי לעופף.

הישמרו ממכשולים שיעמדו בדרככם ויורידו מכוחכם!